Alt Text

OVER CHAINCO

Maatwerk; gericht op de motor van een organisatie; expertise vanuit het werkveld; meer dan 30 jaar ervaring; opleiden en trainen in de bedrijfsomgeving met alle betrokkenen; gericht op wegnemen efficiency verlies; aftersale traject

“WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE LEIDEN TOT REVOLUTIES IN ONS LEVEN, MAAR HERINNERING, TRADITIE EN MYTHE VORMEN HET KADER VOOR ONZE RESPONS”

(ARTHUR SCHLESINGER)

Alt Text

WAAROM VOOR UW ORGANISATIE

De wereld voor een ondernemer of leider van een organisatie is vandaag de dag meer dynamisch dan ooit. Alle traditionele waarden en normen staan ter discussie. Uw medewerkers vertrouwen op u om ze door de roerige oceaan van  veranderingen te loodsen. Meer dan ooit te voren is een solide en effectieve bedrijfsvoering de backbone waaraan u veel, zoniet alles kunt en moet ophangen. Maar hoe sterk en solide is uw bedrijfsvoering? CHAINCO levert maatwerk op locatie voor u en alle medewerkers. De focus ligt bij borging van de behaalde veranderingen en verbeteringen. CHAINCO biedt twaalf maanden aanvullende ondersteuning.

.

Alt Text

SCAN VAN HET BEDRIJF

Afbakening van het onderzoeksgebied op basis van startgesprek met de leider/eigenaar van het proces; onderzoek van de gehele keten; identificatie van verbeterpunten; analyse van oorzaken; mogelijke oplossingen voor wegnemen/minimaliseren van de oorzaken; synchronisatiematrix voor realiseren van verbetertraject.

Alt Text

HELPDESK 

Het unieke van CHAINCO is dat het rekening houdt met de gevolgen van een veranderingsproces. Verandering brengt behalve de beoogde verbeteringen ook weerstand; onrust en een vorm van onzekerheid met zich mee. Waar je vaak ziet dat de impuls voor verandering gegeven wordt door een externe functionaris en deze daarna uit het zicht verdwijnt, blijft CHAINCO benaderbaar voor iedereen. Dat zorgt voor rust en vertrouwen in de toekomst.

Met de snelheid waarin tegenwoordig veranderingen worden ingebracht betekent de “altijd benaderbare bedrijfsvoeringshelpdesk”  voor u  de zekerheid dat wat er nog zal komen geen showstopper zal zijn.

Hulp/begeleiding/coaching is immers een berichtje verwijderd.

Alt Text

WORKSHOPS EN (BIJ)SCHOLING

Men is nooit te oud om te leren. Afhankelijk van de uitkomst van de bedrijfsscan of mogelijk al direct naar aanleiding van uw eigen wensen kan er een, op uw organisatie toegesneden, pakket van scholing en workshops gegeven worden.

INTRODUCTIE CHAINCO

Het hoe en waarom van de ondersteuning van CHAINCO laat zich het best vergelijken met de wijze waarop u naar een motor kunt kijken.